Home Elemzés A COVID-19 járvány gazdasági viszonylatban

A COVID-19 járvány gazdasági viszonylatban

0
A COVID-19 járvány gazdasági viszonylatban

Ebben a cikkünkben utánajártunk, hogy a koronavírus járvány gazdasági összefüggésekben hogyan is magyarázható.

Egész pontosan, hogy van-e korreláció a top 10, egy millió lakosra vetített esetszámot és gyógyult betegek számát felvonultató állam, és azok 2017-es adatokon alapuló folyó egészségügyi kiadásai, valamint a belföldi egészségügyi kiadásai között.

Az eredmények a várakozásokkal ellentétben egy igen vegyes képet mutatnak.

Feltevéseink szerint, ahol magasabb az egészségügyi kiadás a kormányok részéről, ott a lakosság körében nem terjedhet annyira a vírus


A fertőzéssel leginkább érintett államok listájába belevettük Magyarországot is, pusztán az összehasonlítás kedvéért. Adatelemzésünk során arra a következtetésre kellett jutnunk, hogy a GDP százalékában mért, vagy akár az egy főre eső egészségügyi kiadások jelentősen nem magyarázzák az esetek számát, a gyógyult betegek mutatóit ellenben meghatározhatják.

Jelenleg az Egyesült Államok a világ legfertőzöttebb állama, ha a teljes lakosság számát tekintjük, melyet az Európai Uniós Spanyolország és Olaszország követ

Ezt a mutatót a híradásokból is jól ismerjük, ám a következő ábrára tekintve már egy egészen más mintázatot láthatunk kirajzolódni. Az egy millió lakosra vetített adatok azt mutatják, hogy Spanyolországban a legkritikusabb a járványhelyzet.


A gyógyult esetek számában az Egyesült Királyság kapcsán nem tudtunk friss adatokkal szolgálni, ám mindenképpen érdekes, hogy Németország áll a második helyen ebben a tekintetben, annak ellenére, hogy az esetek számát tekintve csak a hatodik helyet foglalta el. Arra kell következtetnünk, hogy a német egészségügyi ellátó rendszer felülmúlja jelenleg a spanyol és az olasz kezelési módszereket.


A következő ábránkon azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be a folyó egészségügyi kiadások tekintetében, ám az 1 millió főre vetített vírusból felgyógyult lakosság mutatóinak tekintetében Spanyolország vezet, és mind esetszáma, mind gyógyult eseteinek száma kiemelkedő

Kiemelten fontos foglalkoznunk Németországgal, ahol a gyógyult esetek száma igen magas, az igazolt esetek száma pedig relatíve kevés a top tíz országot tekintve, egészségügyi kiadásai az európai országok összehasonlításakor meghatározóak.


Ábránkon kitűnik, hogy a GDP arányában mért belföldi kormányzati egészségügyi kiadások Németországban a legmagasabbak, melyet követ Franciaország és az Egyesült Államok

Az igazolt estek egy millió lakosra vetített száma május elején Spanyolországban és az Egyesült Államokban kiemelkedően magas, míg Németországban ez nem olyan számottevő. Mindenképpen érdemes elemezni a gyógyult esetek arányát, ahol kiugró eltéréseket azonosíthatunk a tíz leginkább érintett állam esetében. Szembetűnik, hogy a magas esetszámú országok közül Spanyolországban sokkal többen gyógyultak fel a fertőzésből, mint Olaszországban, ahol pedig a kormányzat valamivel többet költ egészségügyi kiadásokra a 2017-es GDP százalékában. Az összevetés egyértelmű vesztese Franciaország és az Egyesült Államok, ahol igen jelentős arányúak az egészségügyi kiadások, ám a gyógyult esetek száma nagyjából Törökország szintjén áll.


A belföldi kormányzati egészségügyi kiadások Németországban a legmagasabbak a GDP százalékában, míg a vizsgált csoport államai közül Oroszországban a legalacsonyabbak

Érdemes megjegyezni, hogy Oroszországban igen alacsony a gyógyult esetek száma, míg Németországban igen jelentős. Vajon mégis van összefüggés a mutatók vizsgálatakor? Vajon a kormányzatok egészségügyi ráfordításai magyarázzák a gyógyult eseteket? Az adatok elemzésekor fel kell tennünk ezeket a kérdéseket, a válaszokat azonban jelenleg még nem tudhatjuk biztosan. A lakosság általános egészségügyi állapota, a bevezetett rendeletek, illetve számos más tényező magyarázhatja változóinkat. Bizonyos országok tekintetében találhatunk némi korrelációt, ám ezen a spektrumon még megannyi kérdés marad megválaszolatlan.

Források: WHO adatbázis, Google News
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/health-financing