Home Blog

Itt a lét a tét – A klímaváltozás tükrében luxus egy okos otthon?

A hagyományos energiahordozók irányából a megújuló energiaforrások felé történő elmozdulás napjainkban bolygónk túlélésének kulcskérdése. A Föld erőforrásai végesek, a fosszilis ásványkincsek egyszer elfogynak, nem mellékesen pedig felhasználásuk nagyban hozzájárul az üvegházhatás fokozódásához, így az egyre nyilvánvalóbb klímaváltozáshoz.

2019 júniusa a valaha volt legforróbb hónap volt Európa történetében, ami a természeti katasztrófák mellett az emberi szervezetet is komoly terhelésnek tette ki. Franciaországban elképesztően magas, 45,9 Celsius fokot mértek június 28-án.

Viharok, tornádók a Kárpát-medencében, áradások, jégeső, afrikai légtömegek betörése és elviselhetetlen forróság jellemzik a 2019-es nyarat.

Kiszámíthatatlan és eddig ilyen léptékben nem tapasztalt időjárási jelenségek tanúi lehetünk. A Föld folyamatosan küldi a jeleket nekünk, embereknek, és egyre inkább nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy az emberiség túlélése csak úgy képzelhető el, ha radikális és gyors ütemű változások mennek végbe az energia megteremtésének lehetséges alternatíváiban.

Elemzésünkben most az energiafogyasztás egy szűkebb nézőpontját vesszük górcső alá

Megvizsgáljuk, hogyan alakult Európában a megújuló energiaforrások mennyisége (beleértve a bioüzemanyagokat) az olajtermékekkel összevetve a 2009-2017 közötti időszakban. Az analízis olyan végfogyasztókra koncentrál, mint az ipari szektor, a közlekedés, a háztartások, a szolgáltatások és a mezőgazdaság. Az adatok és az azokból előállított vizuális szemléltető eszközök nem tartalmazzák az energiaszektor saját fogyasztását, illetve az energia átalakításakor és áramlásakor keletkező veszteségeket, más szóval a végső fogyasztásra rendelkezésre álló energia nyújtott támpontot. Az egyszerűség kedvéért eltekintettünk más olyan hagyományos energiaforrások bevonásától, mint a földgáz és a szilárd fosszilis energiahordozók, az elemzés nem tartalmazza a nukleáris energiát sem.

Kitekintünk az európai folyamatokra, és röviden bemutatjuk a magyarországi helyzetet is.

Másfelől, alapul vesszük az európai statisztikák körében népszerű százalékos mutatókat is. Ezeken az ábrákon betekintést nyújtunk abba, hogy a bruttó végső energiafogyasztás kapcsán hogyan alakul a megújuló energiaforrások részaránya. Láthatóvá válnak a tényleges adatok, illetve az országok célértékei is, egy meghatározott definíciós keretben. Az energiaszektor európai normatívái szerint különbséget teszünk “bruttó belföldi energiafogyasztás”, “végső fogyasztásra rendelkezésre álló energia”, illetve “teljes bruttó energiafogyasztás” között. Ezeknek a fogalmi eltérésnek köszönhetően módosulnak az elemzés körét képező vizuális eszközök mutatói is. Célunk egy komparatív elemzési keretben minél sokoldalúbban bemutatni az európai folyamatokat.

Nézzük Európa legnagyobb energiafogyasztóit

Elsőként egy térkép segítségével láthatjuk, hogy Európában a vizsgált országok között a legnagyobb energiafogyasztók egyben a leginkább iparosodott, és intenzív mezőgazdasági termeléssel rendelkező, nagy népességű nemzetek: Németország, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Spanyolország.


Ezekben az országokban a mérleg nyelve egyértelműen az olajtermékek mennyisége felé billen, ha összevetjük azokat a megújuló energiaforrásokkal. Két üdítő kivétel ebben a tekintetben Svédország és Finnország, két relatíve alacsony népességű északi ország, ahol már arányaiban is egyértelműen a megújuló energia domináns mennyisége tapasztalható. Azt látjuk, hogy ez a két állam tehát már rendszerszinten is elmozdult a fenntarthatóság irányában.


Ugyan európai viszonylatban látható, hogy az olajtermékek mennyisége csökkenő tendenciát mutat, a megújulók és bioüzemanyagok felhasználása pedig növekszik, még mindig erősen az előbbiek dominálnak a tiszta energia kárára.

Megdöbbentő, hogy a 2009-es olajtermék-mennyiség még mindig négyszer akkora, mint a 2017-es megújuló energia erre vonatkozó adata.


A megújuló energiát tekintve az adatok azt mutatják, hogy a 2009-2017 közötti időszakban Franciaország és Németország jár az élen abszolút értelemben, őket követi Olaszország, Svédország és Lengyelország.


Még érdekesebb minta rajzolódik ki azonban, ha népességszámra vetítjük a megújuló energia mennyiségét. Az ábrán behúzott szaggatott vonal egy átlagos értéket jelez, Magyarország éppen ezen a vonalon helyezkedik el. Azonosíthatóvá válik számunkra néhány klaszter is. Nagy mennyiségű és nagy lakosságú csoportot képez Németország, Franciaország és Olaszország. Az Egyesült Királyság egyedül áll abban a tekintetben, hogy nagy a népessége, de viszonylagosan alacsony a megújuló energia-felhasználása. Többé-kevésbé egy csoportot alkot Lengyelország és Spanyolország.

A legszembetűnőbb azonban Svédország, Finnország és Ausztria adatai

Alacsony lakosságuk mellett az átlagnál nagyobb mértékben támaszkodnak a megújuló energia felhasználására.


Ha csak szigorúan az olajtermékeket tekintjük, akkor elmondható, hogy 2009-2017 között a legnagyobb mennyiséget egyben a legtöbb összenergia-igényű országokban találjuk, mint Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Spanyolország. Az olajtermékek mennyiségi trendje európai szinten ugyan egyértelműen lefelé tart, de érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Királyságban 2013 óta fokozatosan emelkedő a tendencia, míg Németország esetében a kőolaj mennyisége többé-kevésbé beállt egy igen magas szinten.


Tovább árnyalja a képet, ha összevetjük az egyes országokat abban a tekintetben, hogy 2009 óta merre mozdultak el a megújulók és az olajtermékek mennyiségének függvényében. Az ábrán két átlagos vonal lett behúzva a két mérőszám alakulásának függvényében. Egyértelműen látszik, hogy négy csoportot tudunk azonosítani. A jelentős alternatív energiát és olajtermék mennyiséget produkáló országok csoportját Németország vezeti. Svédország, Finnország, Ausztria és Románia az átlagnál kevesebb olajtermék mennyiséget vonultat fel, míg az átlagosnál több megújuló forrásból származó energiát. Hollandia és Belgium olajtermék tekintetében 2009-2017 között átlag közeli mutatókat hoz, és ehhez képest kevés a megújulók aránya abszolút értelemben. Az országok többsége a negyedik kategóriában az átlagnál kevesebbet használ fel mindkét mutató tekintetében.


Ami Magyarországot illeti, a végső energiahordozó felhasználás 2014 óta egyértelműen emelkedő tendenciát mutat, és ha 2009-2017 között vetjük össze az olajtermékek mennyiségét a megújuló energiával szemben, akkor hozzávetőleg 2/3 – 1/3 arányt tudunk azonosítani. Hazánkban is észlelhetően elterjedőben vannak a tiszta energiát felhasználó megoldások, ám számos esetben még mindig drágának, költségesnek tartjuk őket, egyfajta luxuscikként tekintünk rájuk.

A teljes bruttó energiafogyasztás szempontrendszere

Cikkünk bevezetőjében jeleztük, hogy rendelkezésre állnak olyan százalékos mutatók is, melyek egy eltérő elemzési keretet tesznek lehetővé. Nézzük meg, hogy milyen arányban használnak az egyes országok megújuló energiát a teljes bruttó energiafogyasztás százalékában. Látható, hogy ebben a tekintetben a Skandináv államok mellett a Baltikum és szomszédunk, Ausztria rendelkezik a legjobb mutatókkal.


Ezeket az arányokat szemlélteti a következő vizuális megjelenítés is, mindenképpen szembetűnő a jelentős gazdasági teljesítménnyel rendelkező, nagy nyugat-európai országok, mint az Egyesült Királyság, Hollandia és Belgium elhelyezkedése a rangsor végén.


A rangsor végén kullogók

Gyakorlatilag a rangsort vezető és a hátul kullogó országok esetében is közös pont a megújuló energia egyre növekvő részesedése a teljes bruttó energiafogyasztásból. Annak mértékében azonban hatalmas különbségeket azonosíthatunk.


Az Európai Unió, mint szervezet, egyértelműen a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű és hatékonyabb felhasználására, a nemzeti rendszerekbe integrálására törekszik.

Az egyes országok célértékekkel rendelkeznek, melyet tagállami hatáskörben adnak meg, szemmel tartva az Európai Unió egészére nézve kitűzött 20%-os részarányt.


Az elemzés folytatásában a magyarországi helyzet kerül fókuszba.

A tanulmány készítéséhez felhasznált források:
EUROSTAT adatbázis
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/hu#A_meg.C3.BAjul.C3.B3_energiaforr.C3.A1sokb.C3.B3l_el.C5.91.C3.A1ll.C3.ADtott_energia_r.C3.A9szar.C3.A1nya_a_teljes_brutt.C3.B3_energiafogyaszt.C3.A1son_bel.C3.BCl
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy-2016/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy

Magyarországi helyzetkép a megújuló energiaforrások tükrében

A 21. század egyik legnagyobb kihívása a Föld fosszilis energiakészletének végessége és az azok használatából eredő környezetkárosító hatások kiküszöbölése.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a jövőnk mellett a létünk is a tét. Az EU mint szervezet, a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű és hatékonyabb felhasználására, a nemzeti rendszerekbe történő integrálására törekszik. Az egyes országok kibocsátási célértékekkel rendelkeznek, melyet tagállami hatáskörben adnak meg, szemmel tartva az Európai Unió egészére nézve kitűzött 20%-os részarányt.

Az elemzés első részében megvizsgáltuk az európai összképet. Most nézzük a magyarországi helyzetet.

Magyarország helyzete speciálisnak mondható, hiszen a 13% körüli részarányt a gyakorlatban is teljesíti

A mögötte elhelyezkedő országok azonban elmaradnak a célértékeiktől. Ebbe a csoportba tartozik a V4-ek közül Szlovákia és Lengyelország is.


Az európai átlagot nézve 18,14%-os értéket mérhetünk a megújuló energia felhasználásának részarányában, a célokat tekintve pedig egy 20% körüli átlag azonosítható. Más szóval, összeurópai szinten teljesülnek a célkitűzések, valamint látható, hogy Skandinávia, a Baltikum és Ausztria vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen.

Összességében elmondható, hogy hazánk és Európa számos államának energiaellátása még mindig nagyban függ a fosszilis energiahordozóktól, a nukleáris energiától és a földgáztól. 

Jelenleg kérdéses, hogy hogyan és milyen formában tudnak az egyes tagállamok együttműködni az Európai Unió célkitűzésében, amelynek értelmében 2050-re nettó zéró lenne a légkörbe kerülő szén-dioxid mértéke. A 2019 júniusában összehívott klímacsúcs rámutatott, hogy a klímavédelem problémaköre akut jellegű, és gyors megoldásokat követel. Friss hírek szerint 2050-re Budapest időjárása Szkopjéhez lesz hasonló, míg Stockholmban a mai Budapest időjárása lesz jellemző. Borús kilátások!

Rövid elemzésünk segítségével láthattuk, hogy az egyes országok eltérő mértékben és arányokban mozdulnak el az alternatív energiafogyasztás spektrumán. Már nem az a kérdés, hogy van-e klímaváltozás, hanem az, hogy mennyire vagyunk hajlandóak végre odafigyelni bolygónk egyre erősödő jelzéseire és hatékony döntéshozatal mellett megfékezni a létünket fenyegető klíma-összeomlást. A megújuló energiaforrásokból előállított energia alkalmazásának vitathatatlanul sok potenciális előnye van, többek között az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése, az energiaellátás sokszínűsége és a fosszilis tüzelőanyagok piacaitól (különösen az olaj- és gázpiacoktól) való függőség csökkentése, majd megszüntetése.  A megújuló energiaforrások bővülése ráadásul magában hordozhatja a „zöld” technológiai munkahelyek megteremtésének lehetőségét is, valamint a zéró emissziós, úgynevezett okos otthonok elterjedését.

Az elemzés készítéséhez felhasznált források az EUROSTAT adatbázisából:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/hu#A_meg.C3.BAjul.C3.B3_energiaforr.C3.A1sokb.C3.B3l_el.C5.91.C3.A1ll.C3.ADtott_energia_r.C3.A9szar.C3.A1nya_a_teljes_brutt.C3.B3_energiafogyaszt.C3.A1son_bel.C3.BCl
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy-2016/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy

A kereskedelmi szálláshelyek pénzügyi forgalmának alakulása – Friss hazai statisztikák

0

A koronavírus járvány hatása a magyarországi ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom alakulására is jelentős negatív hatást gyakorolt, ám talán a turisztikai szektor szenvedte el a legnagyobb károkat. Elemzésünkben a kereskedelmi szálláshelyek típusainak bruttó szállásdíj bevételeit vesszük górcső alá a 2016-tól 2020 áprilisáig tartó időszakban.

Vizsgáljuk az egyes szállástípusok árbevételének alakulását, illetve a kül- és belföldi vendégforgalom trendjeit. Mindenképpen érdemes leszögezni, hogy „a koronavírus-járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatok összehasonlíthatósága korlátozott”, legalábbis a 2020-as év áprilisi adatai tekintetében. Az azonban kirajzolódik, hogy az áprilisi hónapokat tekintve óriási forgalomkiesést regisztrálhattak az egyes kereskedelmi szálláshelyek, főként a külföldi turistákat illetően.


Drámai zuhanás minden szálláshely típusban

2020 áprilisában a KSH friss adatai szerint mind a külföldi, mind pedig a belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma közel 100%-os forgalomcsökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest. Ebből adódik a tény, hogy a kereskedelmi szálláshelyek (szállodák, panziók, kempingek, közösségi szálláshelyek és üdülőház telepek) bruttó pénzforgalma rendkívüli módon csökkent 2020 első hónapjaiban 2019 és az azt megelőző három év negyedik hónapjához képest. Amennyiben az aktuális áprilisi adatokat tekintjük, a csökkenés drámaian számottevő.


A forgalom fele eltűnt

Szintén a KSH statisztikáiból kinyert adat, hogy 2020 áprilisában 1297 kereskedelmi szálláshely tartott nyitva, ám a szálláshelyek mintegy felében nem volt regisztrálható vendégforgalom.

A járványügyi helyzet mérséklődésével egy lassú folyamat révén ismét visszatérhetnek a pihenni vágyók a magyarországi szálláshelyekre, hogy a méltán népszerű üdülőhelyek újra a megszokott kerékvágásban folytathassák szolgáltatási tevékenységüket.

A járvány és a megtett intézkedések hatására jelenleg is vannak turisták Magyarországon, ám a foglalások mintegy 40-50%-át már visszamondták az utazni vágyók. Nem tudni mit hoz a jövő, mindenesetre a Magyar Turisztikai Ügynökség kiadott egy kilenc nyelven elérhető információs csomagot, hogy segítse a külföldi utasok tájékoztatását a magyarországi helyzettel kapcsolatban.

Csak remélhetjük, hogy a jelenlegi állapot enyhülésével ismét visszatér az élet a magyarországi turisztikai iparágba, azt azonban már most láthatjuk, hogy a 2020-as év árbevétele nem fogja elérni a korábbi évek szintjeit.

Források:
KSH adatbázis: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ksz/ksz2004.html
https://hungarytoday.hu/tourism-and-hospitality-industries-hit-hard-due-to-coronavirus/

A kiskereskedelmi forgalom alakulása üzlettípusonként Magyarországon -Válságpszichológiai adatok válságos időkben

0

Mindannyiunk életében jelen van a COVID-19 járvány egyéni, családi, gazdasági és társadalmi hatása, ami gyakorlatilag 3 hónap alatt megváltoztatta szokásainkat, beidegződéseinket, és napjainkban is befolyással van a fogyasztói döntésinkre.

A hagyományos közgazdaságtan válaszokat kínálhat az elmúlt időszak modellezésére, ám érdemes kitekinteni a diszciplína egy speciális területére, a viselkedési közgazdaságtanra, amennyiben válaszokat szeretnénk e válságos idők kérdéseire, tendenciáira.

Korántsem biztos, hogy a járvány okozta nemzetközi és hazai gazdasági torzulások leírhatók egy hagyományos értelmezési kör keretein belül.

Gondoljunk bele, hogy mennyire „irracionálisan” viselkedünk a járvány idején vásárlási szokásainkat tekintve. Közel sem „homo oeconomicus”-ként hozzuk meg döntéseinket, melyeket valószínűsíthetően sokkal inkább a szükség és az egzisztenciális biztonság terel mederbe.  

Az elemzésünkben szereplő predikciós modellek hűen tükrözik azt a folyamatot, amit korunk legmeghatározóbb járványa okoz a kiskereskedelmi fogyasztói preferenciákban. Elmondható, hogy bizonyos fokú szezonalitást tudunk azonosítani az egyes üzlettípusok kapcsán, adatsorunk egészen a 2016-os évtől vizsgálja a meghatározó trendeket. Bizonyos üzlettípusok a decemberi időszakban mutatják a legnagyobb forgalmat, és általánosságban a modell előrejelzései alapján ez nem fog változni a 2020. év végére sem, ám a kumulált forgalom borítékolható visszaeséseket vetít előre, még úgy is, ha algoritmusa jelenleg nem számol további, tartós járványügyi visszaeséssel és annak megfelelő központi korlátozó intézkedésekkel.


Vizuális eszközeink egyértelműen láttatják azt a nem mindennapi sokkhatást, amit a kiskereskedelmi forgalom tapasztalt az elmúlt hónapok során.

Fogyasztói döntéseinket 2020 márciusától, a hivatalos járványügyi korlátozások bevezetésétől számítva, biztonsági megfontolások, és egyéni szükségszerűségek vezérelték. Az adatok azt mutatják, hogy a kialakult helyzet egyértelmű „nyertese” a csomagküldő és Internet szolgáltatások piaca, hiszen mindannyian arra rendezkedtünk be, hogy minimális társadalmi érintkezés mellett biztosítsuk háztartásaink folyamatos működését. Ebbe a kategóriába tartozik a gyógyszerek és gyógyászati termékek csoportja is, hiszen mindannyian próbáltunk akkora gyógyszer, fertőtlenítő vagy szájmaszk mennyiséget felhalmozni, amely átvezet minket egy hosszan tartó válság bizonytalan kimenetéig.

A legnagyobb „vesztesek” táborába tartozik a nyomtatott kiadványok piaca, amely alatt könyvek, újságok és papíráruk forgalmát értjük.

Ezek a típusú üzletek nem számíthattak megszokott vásárlói bázisukra, hiszen változtak a prioritások. Hasonlóan „rosszul” teljesítettek a válság alatt a textilt, ruházati termékeket és lábbelit forgalmazó egységek, amelyek soha nem látott forgalmi mélységekbe léptek a vírus és az általa indukált fogyasztói viselkedés eredményeként. Figyelemreméltó kategóriát alkotnak az élelmiszer, ital és dohányáru jellegű kiadások, ugyanis az ezeket forgalmazó kiskereskedelmi egységek változatlan, sőt inkább növekvő forgalmat könyvelhettek el folyó év első negyedévében, amit talán az a tény magyaráz, hogy az ilyen jellegű kiadások sokak számára alapvetők és nem engednek belőlük, még más „jószágok” kárára sem.


Összességében elemzésünkből az a tanulság vonható le, hogy az emberek döntéseit és cselekedeteit nem pusztán a költség-haszon-számítás, hanem sokkal inkább az önérdekkövetés és a szükségszerű felhalmozási ösztön formálja válsághelyzetben. A megadott kereteken belül fogyasztjuk a rendelkezésre álló erőforrásainkat.

Amint láthattuk, félelemből, távolságtartásból, jól felfogott egyéni érdekünkből fakadóan (nem akarunk betegek lenni) vagy egyéb motivációink következtében befolyásoljuk a kiskereskedelmi egységek forgalmát, amelyekre természetesen a külső nyomás, a nemzetközileg bevált gyakorlatok vagy törvényi rendelkezések is hatással vannak. Inkább az Interneten vásárolunk, mint a vagy bezárt üzletek alternatívái, vagy veszélyforrásnak ítélt kiskereskedelmi egységek forgalmát növeljük. Nem tudjuk, mit tartogat a jövő számunkra, ám az biztos, hogy egy átalakulóban lévő világrend bontakozik ki szemeink előtt.

Forrás: KSH adatbázis
Koltay Gábor – Vincze János: Fogyasztói döntések a viselkedési közgazdaságtan szemszögéből. Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. június (495–525. o.)

Turisztikai körkép az Európai Unióban – Egy megváltozott világ statisztikái

0

Az elmúlt hónapok Covid-19 által okozott válságában az európai állampolgárok számos áldozatot hoztak annak érdekében, hogy meggátolják a vírus tömeges terjedését.

Otthon maradtak, betartották a kijárási korlátozásokat és reménykedtek, hogy a járványhelyzet kedvező alakulása a 2020-as év nyári időszakára már lehetőséget biztosít számukra a jól megérdemelt utazásra, kikapcsolódásra, feltöltődésre. Mindannyian abban reménykedünk, hogy hamarosan ismét kinyitnak a szállodák, kempingek és apartmanházak, kül- és belföldön egyaránt, illetve a megfelelő biztonsági intézkedések mellett újra biciklizhetünk, túrázhatunk, vagy relaxálhatunk valamelyik tengerparton.

A turizmus az elmúlt hónapok során óriási veszteségeket könyvelhetett el, elemzésünkben az eltöltött vendégéjszakák idővonalas megjelenítésére koncentrálunk

A friss adatoknak köszönhetően láthatóvá válik, hogy egyes országokban már februárban begyűrűzött a járványhelyzet hatása, míg más uniós államokban a márciusi visszaeséseket azonosíthatjuk egyértelműen.

A turisztika egy rendkívül fontos iparág az Európai Unióban, hiszen a GDP közel 10%-át adja, a világ legnépszerűbb utazási célpontjaként 2018-ban 563 millió nemzetközi beérkező utassal rendelkezett.

Természetesen a beérkező utasok számát külön kell kezelnünk az eltöltött vendégéjszakák statisztikáitól, melyet vizuális megjelenítésünk tartalmaz. Mindenesetre, számos tagállam kiemelten fontos szektorként tekint a turizmusra, hiszen bevételei nagy része onnan származik, illetve foglalkoztatási struktúráját is nagyban befolyásolja. Ez a szektor 2020 első negyedévében óriási károkat könyvelhetett el, és a World Tourism Organisation (UNWTO) előrejelzései alapján a nemzetközi turizmus 60-80%-al eshet vissza ez előző év adataihoz képest, ami mintegy 1 milliárd eurós veszteséget jelent világviszonylatban.

A járványidőszak minden ország turisztikai mutatóira hatással van, ám az látszik, hogy a legnagyobb vesztes egyértelműen Spanyolország és Olaszország, a Mediterrán régió két vezető utazási célpontja

2018-ban például, a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák felét ebben a két országban, valamint Franciaországban töltötték el az utazni vágyók. Ugyanebben az évben, Spanyolországban mintegy 300 millió éjszakát töltöttek el beutazó turisták, ami akkor az Európai Unióban az összes eltöltött vendégéjszaka 23%-át, tehát közel a negyedét jelentette. Interaktív megoldásunkban pontosan nyomon követhető a változások alakulása, így több mutató mentén kaphatunk reális képet az adatok elemzésekor.


Kritikus nyári szezon vár ránk

A következő hónapok kritikusak lesznek, hiszen egy átlagos nyári, júniustól augusztusig terjedő időszakban az uniós állampolgárok közel 385 millió utazást tesznek, és mintegy 190 milliárd eurót költenek. Foglalkoztatás szempontjából is rendkívüli jelentőséggel bír az elkövetkező időszak az egyes tagállamok életében, hiszen a turisztikai iparág 2016-os adatok szerint 2,4 millió vállalatot működtetett, és mintegy 13,6 millió ember számára nyújtott munkalehetőséget.

Források:
EUROSTAT adatbázis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism_statistics
Európai Bizottság: Tourism and transport in 2020 and beyond

Covid-19 jellegzetességek Ausztriától keletre

Minden bizonnyal mindannyian elgondolkodtunk már azon a tényen, hogy a posztkommunista államokban miért jóval alacsonyabb a Covid-19 fertőzöttek száma a nyugati világ mutatóinál.

Mind esetszámban, mind halálozási rátában jobban szerepelnek ezek az országok, mint nyugati társaik. Számos kutató hívja fel a figyelmet a tényre, hogy a BCG (Bacillus Calmette-Guérin) oltás immunizáló hatása lehet az a háttérben működő erő, amely megkíméli a régiót a tömeges megbetegedésektől. Kiemelkedik Szlovákia járványkezelési gyakorlata, amely jelentős mértékben befolyásolja a megbetegedések számát.


Feltehetően a Kelet-közép-európai államok lakosai jóval komolyabban veszik a világjárványt, mint nyugati szomszédaik

Az, hogy komolyabban veszik a járványt, megmutatkozik a viselkedésükben, akár maszk-használati szokásaikban. Ami a járvány gazdasági hatásait illeti a régióban, szakértők szerint Csehországban és Szlovákiában lesznek a legnagyobb problémák, azonban Lengyelország és Magyarország is meg fogja érezni a járvány hatásait. A régió pénzügyi és gazdasági stabilitásának szempontjából fontos szerepe lesz a kormányzati döntéseknek az elkövetkező hónapok során.

Források:
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/the-brief-is-eastern-europe-more-resilient-to-covid-19/
https://www.euractiv.com/
https://visegradinsight.eu/under-severe-stress-central-europe-covid19/

A Skandináv országok eltérő Covid-19 stratégiái

Az egyes Skandináv államok esetében (Svédország, Norvégia, Dánia és Finnország) egy hasonló kulturális környezet ellenére jelentős eltéréseket találhatunk a napjainkat meghatározó Covid-19 fertőzéssel kapcsolatban.

Rövid cikkünkben látható lesz, ahogyan Svédország egy tejesen különutas stratégiát választott a vírussal való megküzdés megközelítésében, mint északi szomszédai. Az adatok elemzésekor láthatóvá válik, hogy Svédország mind esetszámban, mind pedig a halálozási rátában messze vezeti a rangsort az északi országok összevetésekor.


A hagyományok okozzák az eltéréseket?

Számos forrás említi, hogy az északi országok esetében eltérőek az adminisztratív és politikai hagyományok. Míg Norvégiában és Dániában a berendezkedés utat nyit a gyorsabb döntéshozatalnak, úgy Svédországban és Finnországban kisebb minisztériumok és autonóm adminisztratív hatóságok jellemzik a közéletet. Az eltérő megközelítési módoknak történelmi gyökerei is vannak, hiszen egyes szakértők szerint Svédországnak a második világháború során nem alakulhatott ki kríziskezelési tapasztalata, ellentétben a többi három, erősebben érintett állammal. Magyarul, alulfejlett a válságkezelési kultúra.

Kikben bíznak a svédek?

Johan Strang professzor cikkét elemezve kitűnik egy érdekes ok, ami miatt Svédország különutasnak számít a járvánnyal való megközelítési módszerekben. Svédországban hihetetlenül magabiztos kultúra alakult ki mind a társadalmi, mind az államigazgatási és gazdasági területeken, és feltétel nélkül bíznak a gazdasági motor hajtóerejében, a közgazdászaikban. Ez eltér a többi ország jellegzetességeitől, hiszen a kríziskezelési gyakorlatok során Finnországban filozófusok és történészek, jogászok és történészek Norvégiában, míg Dániában politológusok irányítják az események alakulását.


Adatainkból látható, hogy Svédország speciális hozzáállása, talán naivitása is közrejátszik abban, hogy esetszámaik és halálozási arányuk is jelentősen meghaladja a többi Skandináv államét. Az azonban biztos, hogy krízishelyzetek során az északi országok eltérően reagálnak, de készen állnak arra, hogy tanuljanak, okuljanak egymás példáján, hogy legközelebb még jobban felkészülhessenek.

Források:
Different COVID-19 strategies in the Nordic countries
https://qz.com/1842183/sweden-is-taking-a-very-different-approach-to-covid-19/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data

Covid-19 halálesetek Európa országaiban

A vizualizáció egymillió lakosra vetítve mutatja meg az esetszámokat és a halálozásokat Európa országaiban.